Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

„Betónový múr pred Billou“ – protihluková stena

sdr

Mnohí  sa pýtate na betónovú stavbu „múru“ pri  vstupe do Záhorskej Bystrice po pravej strane pred Billou. „Betónový múr“ je protihluková stena v procese výstavby, za ktorou vzniká nová obytná zóna v súlade s Územným plánom (hl. mesta SR Bratislavy rok 2007, v znení zmien a doplnkov). Už Územný plán z roku 2007 vyčleňuje toto územie na výstavbu malopodlažných rodinných domov, tak ako územný plán zóny – Krče, schválený v roku 2006. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy ako nadriadený orgán sa vyjadruje k územnému plánu zóny. Preto aj v prípade územného plánu zóny –  Krče  sa vyjadril stanoviskom č. MAGS OKUS 4951/14-276 234 zo dňa 25.07.2014, kde požadoval z dôvodu hlukovej záťaže od komunikácie, riešenie technického opatrenia na elimináciu zvuku. Následne bol vypracovaný dokument „ Posúdenie hlukovej záťaže navrhovanej obytnej zóny Krče – sektor A“ z decembra roku 2015, podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva č.549/2007 Z.z. Podľa tohto dokumentu bolo územie obytnej zóny Krče zaradené do II. a III. kategórie (podľa hygienických požiadaviek na hluk vo vonkajšom prostredí). Na základe popisu návrhu protihlukových opatrení z dokumentu bol vypracovaný projekt, z ktorého ďalej vyplynuli rozmery a skladba protihlukovej steny. V pôvodnom zámere v snahe o minimalizáciu negatívneho vizuálneho pôsobenia na prírodný charakter okolitého prostredia, investor zvolil materiál protihlukovej steny gabiony s dodatočným „ozelenením“ zo strany cesty I/2 popínavými rastlinami. Táto vizuálna forma (gabiony s dodatočným „ozelenením“) nevyhovovala z akustického hľadiska a  následný hluk  z gabionov by sa prenášal na druhú stranu cesty. Následne sa pristúpilo k  protihlukovej stene, kde sa na povrchovú úpravu použije materiál (od výrobcu Durisol), ktorý hluk pohlcuje a zabezpečí predpísanú a požadovanú hladinu hluku. Rozmiestnenie designového návrhu je zdokumentované v prílohe. V reálnej podobe po vyhotovení bude  protihluková stena „ozelenená“ popínavými rastlinami zo strany hlavnej príjazdovej komunikácie do Záhorskej Bystrice.

PROTIHLUKOVÁ STENA

Protihluková stena – stanovisko Hl.m BA, územnoplánovacia dokumentácia, schválené uznesenia

Aktuálny stav k 20.9.2017:

sdr

sdr

júl 2018
PoUtStŠtPiSoNe
« jún   aug »
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook