Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 16.7.2018

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

16. júla 2018  o 17.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

  1. Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022, počet volebných obvodov a rozsah výkonu funkcie starostu MČ B – ZB na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022  – predkladá  starosta Ing.  Jozef Krúpa
  2. Návrh na pomenovanie novej ulice v MČ  B – ZB –  predkladá predseda kultúrnej komisie Mgr. Martin Besedič, PhD.

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ

k bodu č. 1 – Návrh na určenie počtu poslancov pre nasledujúce volebné obdobie

k bodu č. 2 – Návrh na pomenovanie novej ulice

 

november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
« okt   dec »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook