Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Senior roka

senior

Návrh na cenu Senior roka
Primátor Hlavného mesta SR Bratilava vyhlasuje výzvu na podanie návrhu na cenu Senior roka, ktorú udelí na slávnostnom galaprograme 12. októbra 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Ocenenie sa tradične udeľuje v októbri, ktorý je Mesiacom úcty k starší. Návrhy  je potrebné posielať v elektronickej forme na mailovú adresu senior@bratislava.sk alebo v písomnej forme poštou na adresu Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, príp. priniesť do podateľne magistrátu osobne do 8. septembra 2017. V návrhu je potrebné uviesť:

– meno a kontaktné údaje navrhovaného (dátum narodenia, adresa, telefón, e- mail),

– kontaktné údaje navrhovateľa,
– stručné odôvodnenie podania návrhu s uvedením dosiahnutých úspechov a výsledkov v danej aktivite, v ktorej navrhovaný výrazne reprezentuje mesto v oblasti občiansko-spoločenskej, kultúrnej, športovej, prípadne vedecko-výskumnej, a to aj v  seniorskom veku.

Titul Senior roka patrí medzi jedno z najvyšších samosprávnych ocenení. Udeľuje sa Bratislavčanom, ktorí počas aktívneho výkonu profesie prispievali a aj v seniorskom veku prispievajú k rozvoju mesta v niektorej z oblastí, ktoré sú definované

ako kategórie: občianska angažovanosť vo veciach verejných, kultúra, šport, vedaa výskum. Primátor Bratislavy každoročne oceňuje 4

– 6 laureátov, ktorých nominovala verejnosť. Návrh môže podať jednotlivec alebo organizácia – samospráva, kultúrna, športová, alebo vedecká inštitúcia, občianske združenie a pod.

júl 2018
PoUtStŠtPiSoNe
« jún   aug »
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook