Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Stanovisko MČ Bratislava Záhorská Bystrica – KOVOHUTY

nebezpecny odpad

“KOVOHUTY SK, s.r.o. – nakladanie s nebezpečným odpadom, opotrebované batérie a akumulátory“ – Zámer na vykonanie činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov v znení jeho doplnenia”.

MČ Bratislava – Záhorská Bystrica ako dotknutému orgánu bol doručený doplnený zámer a upovedomenie o začatí konania vo veci: „KOVOHUTY SK, s.r.o. – nakladanie s nebezpečným odpadom, opotrebované batérie a akumulátory“. V zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po preštudovaní predloženej dokumentácie a všetkých dostupných materiálov týkajúcich sa danej problematiky MČ Bratislava – Záhorská Bystrica zaujala nasledovné stanovisko:

Stanovisko MČ – Kovohuty

február 2018
PoUtStŠtPiSoNe
« jan   mar »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook