Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

VÝZVA NA ZABEZPEČENIE ÚDRŽBY POZEMKOV

kosenie pozemok nahlad

Pripomíname vlastníkom nehnuteľností v Záhorskej Bystrici aby si udržiavali svoje nehnuteľnosti pokosené. Vlastník nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť je alebo nie je oplotená, je povinný odstraňovať burinu počas celého vegetačného obdobia, odstraňovať invázne druhy rastlín, zamedziť ich opätovnému šíreniu a zabezpečiť kosenie pozemku do začiatku kvitnutia, najneskôr však do 30.05. kalendárneho roka. Po tomto termíne bude mestská časť  kontrolovať plnení povinností  vlastníkov nehnuteľností.

Zoznam inváznych druhov rastlín ustanovilo Ministerstvo životného prostredia vo vyhláške č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Taktiež vlastník nehnuteľnosti susediacej s verejným priestranstvom je povinný susediace verejné priestranstvo na vlastné náklady udržiavať, kosiť a čistiť. Táto povinnosť sa vzťahuje na verejné priestranstvo od oplotenia nehnuteľnosti až po krajnicu vozovky (v prípade, ak nehnuteľnosť nie je oplotená, 1,5 m od krajnice vozovky nachádzajúcej sa pred nehnuteľnosťou) t.j. na spevnené plochy, pásy zelene, chodníky, brehy a odvodňovacie rigoly.

Súčasne vás žiadame aby ste rešpektovali nedeľný pokoj a v tento deň nevykonávali rušivé činnosti akými sú kosenie trávy, pílenie dreva a hlučná stavebná činnosť.

Ďakujeme za pochopenie.

kosenie pozemok

júl 2018
PoUtStŠtPiSoNe
« jún   aug »
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook