Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Záhorská Bystrica má rozpočet na rok 2018, schválený bol jednohlasne

rozpocet

Bratislava, 23. február 2018  Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica na svojom februárovom zasadnutí (20.2.) jednohlasne schválili rozpočet na rok 2018 s prebytkom takmer 30-tisíc eur. Prioritami mestskej časti je školstvo, doprava a infraštruktúra, sociálne veci a podpora športu a kultúry.

hlasovanie rozpocet 2018

Schválený rozpočet je prebytkový, finančný plán počíta s príjmami vo výške 4 085 002 eur, výdavky sú rozpočtované vo výške 4 055 611 eur. Prebytok tohtoročného rozpočtu predstavuje 29 391 eur. „Teší ma, že rozpočet prešiel jednohlasnou podporou zastupiteľstva. Chcem poďakovať poslancom, schválený rozpočet umožní dokončenie už začatých dôležitých projektov pre obec a investície do nových rozvojových zámerov, uviedol po schválení rozpočtu starosta Jozef Krúpa. Mestská časť tento rok vyčlenila v participatívnom rozpočte 10 tis. eur aj na podporu verejnoprospešných projektov občanov a komunít.

Prioritou pre tento rok je zvyšovanie kapacít materskej a základnej školy. Na dobudovanie materskej školy o dve triedy a jedáleň je vyčlenených viac ako 457 700 eur. Časť financií na jej dostavbu vykryje mestská časť z európskych fondov. Na účely rozšírenia kapacít základnej školy bola v rozpočte schválená suma vyše 230 000 eur. Z nej bude do začiatku budúceho školského roku rozšírená škola o ďalšie dve triedy. V tomto roku bude dokončená aj multifunkčná športová hala v areáli základnej školy, pri výstavbe ktorej mestská časť v rozpočte počíta so sumou 950 000 eur, v nej je zahrnutý aj úver vo výške 400 000 eur. Zvyšok financií na dobudovanie haly pôjde zo zdrojov mestskej časti a z poplatkov za rozvoj od developerov a individuálnych stavebníkov.

Ďalšími z priorít sú investície do dopravných projektov, na opravu ciest a chodníkov, rozšírenia parkovacích miest, ale aj investície na úpravu stojísk pre kontajnery na separovaný zber. Časť financií je poukázaná na zabezpečenie nových meračov rýchlosti a skvalitnenie osvetlenia. Na tvorbu územných plánov zón v nových lokalitách určených na výstavbu je vyčlenená čiastka 10 000 euro. Suma vo výške 69 550 eur z rozpočtu je vyčlenená na podporu aktívnych občianskych združení a športových klubov. V rozpočte obec ráta aj s podporou organizovania tradičných kultúrnych a spoločenských podujatí. Rozpočet zahŕňa aj financie na rekonštrukciu detského ihriska, či vybudovanie šatne na futbalovom ihrisku. 

Na účel nakladania s odpadmi je v rozpočte vyčlenená suma 47 000 eur. V rámci nej bude prefinancovaný  odvoz kontajnerov na odpad na zbernom dvore ako aj pravidelné umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov, o ktoré je zo strany občanov veľký záujem. Mestská časť zainvestuje aj do kúpy štiepkovača, vybudovanie prístrešku do letnej čitárne v areáli záhrady miestnej knižnice a výmena zariadení a posilnenie signálu miestneho rozhlasu.

Hospodárenie obce na rok 2018

Príjmy spolu              4 085 002 eur

 

Výdavky spolu          4 055 611 eur

 

Prebytok 29 391 eur

 

Kompletný prehľadný rozpočet si môžete pozrieť po stiahnutí tohto súboru:

Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2018 – prílohy (.zip archív)


Na obrázku vizualizácia dostavby školského areálu po ukončení všetkých etáp. Objekty dostavby sú vyznačené hnedou farbou, súčasťou areálu je multifunkčná športová hala.

vizualizacia ZS

december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
« nov   jan »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook