Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Daň za psa

dan za psa

V týchto dňom mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica zasiela povinným osobám (držiteľom psa) platové výmery k úhrade dani za psa.

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane za psa a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom psa.

Priznanie k dani za psa podáva vlastník psa:

 • ak je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou,
 • základom dane je počet psov

Daňa za psa sa neplatí ak:

 1. pes chovaný na vedecké, výskumné a záchranárske účely,
 2. pes umiestnený v útulku zvierat,
 3. pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
 4. pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Sadzba dane sa určuje v eurách  za jedného psa a kalendárny rok takto:

 1. 20,- EUR pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome a má trvalý  pobyt v mestskej časti
 2. 30,- EUR pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome a nemá trvalý pobyt v mestskej časti
 3. 35,- EUR pre fyzickú osobu – živnostníka alebo právnickú osobu, ktorá chová psa ako strážneho psa podnikateľského subjektu
 4. 5,- EUR pre fyzickú osobu, ak je majiteľom psa  osamelá  osoba v bytovom dome alebo rodinnom dome staršia ako 65 rokov,
 5. 10,- EUR ročne za psa, ktorého fyzická osoba chová v rodinnom dome alebo v objekte určenom na individuálnu rekreáciu a má trvalý pobyt v mestskej časti
 6. 15,- EUR ročne za psa, ktorého fyzická osoba chová v rodinnom dome alebo v objekte

na individuálnu rekreáciu a nemá trvalý pobyt v mestskej časti

Od dane za psa je oslobodená:

 • fyzická osoba – vlastník psa, ktorá je osamelá a má viac ako 70 rokov, toto oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa.

V prípade, že ste platový výmer neobdržali, resp. zmenila sa u Vás situácia ohľadom držania psa, prosíme Vás kontaktujte kanceláriu č. 5 na miestnom úrade p. Weinštukovú pre zjednanie nápravy.

máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook