Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Dobrá správa pre lokalitu Plánky, na základe požiadaviek obyvateľov a Mestskej časti Bratislava -Záhorská Bystrica.

sp

Touto cestou Vás chceme informovať, že s  účinnosťou od 2.1.2018, zabezpečuje SP, a. s., denné doručovanie adresátom v lokalite Plánky. Obyvatelia spomínanej časti budú informovaní prostredníctvom letáku, ktorý budú odovzdávať kolegyne na pošte Bratislava 47 v Lamači.

Doručovanie bude zabezpečované tým adresátom, ktorí si splnia povinnosti v zmysle § 33, ods. (3), Zákona č.324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň Poštových podmienok Všeobecná časť – vnútroštátny styk, bod 16.10.:

„Vlastník, resp. správca bytovej/nebytovej budovy, do ktorej sa majú dodávať poštové zásielky zabezpečí:

  • ľahkú dostupnosť domových listových schránok poštovému doručovateľovi
  • umiestnenie domovej listovej schránky rodinného domu na hranici ohraničeného (oploteného) pozemku, pred vstupom na tento pozemok. Prístup k domovej listovej schránke musí byť zabezpečený z verejnej komunikácie. Domová listová schránka musí byť označená menovkou adresátov žijúcich na danom odovzdávacom mieste. V prípade, ak je domová listová schránka umiestnená pri vstupe do rodinného domu, musí byť k domovej listovej schránke zabezpečený voľný a bezpečný prístup pre poštového doručovateľa“.

Adresátom, ktorí na základe dohody využívali bezplatné doručovanie do POST BOX-ov  zriadených na pošte BA 47 v Lamači bude zabezpečované do 31.1.2018; po tomto termíne budú zrušené.

V prípade podnetov a otázok sme k dispozícii.

 

S pozdravom

 

Mamráková Gabriela

Vedúca obvodu HP Bratislava I.

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
úsek pobočkovej siete a retailového predaja

Obvod hlavnej pošty Bratislava I.
Námestie SNP č. 34

810 00 Bratislava 1

Tel. 02/ 59393629 mobil: + 421 911 116 740

mamrakova.gabriela@slposta.sk

www.posta.sk

január 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« dec   feb »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook