Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Knižnica

kniha

Miestna knižnica v Záhorskej Bystrici
841 06 Bratislava, Čsl. tankistov 134

Zodpovedá osoba: Viera Marošová

kniznica@zahorskabystrica.sk

tel.kontakt: 02/642 877 57


!!! Pozor – zmena prevádzkových hodín – zimná prevádzka:

Pondelok:  15:00 – 18:00

Streda:       15:00 – 18:00

Piatok:       14:00 – 18:00

Mestská časť Bratislava knižnica

 

V miestnej knižnici na ul. Čsl. tankistov si možte zakúpiť knihy za symbolické ceny.


Čas poskytovania služieb

Pondelok : 15,00  – 18,00 hod.
Streda :       15,00 – 18,00 hod.
Piatok :        14,00 – 18,00 hod.

Knižničný poriadok
1. Požičiavať si knihy z knižnice má právo len čitateľ knižnice, po preukázaní sa čitateľským preukazoms
2. Poplatok za členstvo je / na kalendárny rok / :
Deti do 15 rokov 1,00 EUR
– Deti do 15 rokov 1,00 EUR
– Dôchodcovia , ZŤP a pober. dávok v hmotnej núdzi 0,50 EUR
– Študenti stredných a vysokých škôl 2,00 EUR
– Dospelí 3,00 EUR
Právnická osoba 10,00 EUR
3. Svojim vlastnoručným podpisom na prihláške dospelý čitateľ potvrdzuje,  že je oboznámený s knižničným poriadkom, a že ho bude dodržiavať. U detí do 15 rokov prihlášku podpisuje zákonný zástupca.
4. Výpožičná doba u kníh je 31 dní, u časopisov 7 dní. Po jej uplynutí môže knižnica, ak titul nežiada iný čitateľ, predĺžiť výpožičku na ďalšie výpožičné obdobie.
5. Každý čitateľ je povinný s vypožičanými knihami zaobchádzať šetrne a včas ich vracať. Je tiež povinný hlásiť zistené poškodenie kníh, v opačnom prípade je za ne sám zodpovedný.
6. Poplatky za upomienky pri prekročení výpožičnej doby :
I. písomná upomienka po 62 dňoch výpožičky 1,00 EUR
II. písomná upomienka s výzvou po 93 dňoch výpožičky 2,00 EUR
III. starostova upomienka po márnej výzve po 124 dňoch 5,00 EUR
7. Ostatné poplatky
– Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu 1,00 EUR
– Použitie PC s napojením na internet 0,50 EUR/h
8. Stratenú, alebo poškodenú knihu je čitateľ povinný nahradiť rovnakým titulom
9. Knihy, ktoré si čitateľ požičal z knižnice, nemá právo požičiavať iným osobám
10. Ak sa v rodine čitateľa vyskytne nákazlivá choroba, je povinný to oznámiť pracovníkovi knižnice a počas choroby je zákaz požičiavania kníh z knižnice.
11. Návštevník knižnice sa musí preukázať členským preukazom. Najnovšie čísla novín a časopisov sa požičiavajú jen na čítanie v knižnici.
12. Pracovník knižnice má právo odňať čitateľstký preukaz osobe,  ktorá vedome poškodzuje knižničný fond, alebo svojim správaním vzbudzuje v knižnici pohoršenie.

V Záhorskej Bystrici 22. januára 2010

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Vás pozýva do novootvorenej

Letnej čitárne

VEDĽA MIESTNEJ KNIŽNICE
NA ULICI ČESKOSLOVENSKÝCH TANKISTOV 134

apríl 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« mar   máj »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook