Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Komunitný plán sociálnych služieb – anketa

anketa

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica pripravuje v rámci rozvoja sociálnych služieb pre obyvateľov Záhorskej Bystrice Komunitný plán sociálnych služieb.

Komunitný plán slúži ako strategický dokument pri tvorbe a plánovaní nových sociálnych služieb poskytovaných v mestskej časti.

Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý bude súčasťou pripravovaného komunitného plánu.

Ďakujeme za spoluprácu.

 


1. Poberáte nejaký druh sociálnej služby
 Áno Nie

Ak áno, uveďte druh sociálnej služby


2. Ste spokojný(á) s poskytovanou sociálnou službou?
 Áno Nie


3. Ako hodnotíte dostupné sociálne služby v Záhorskej Bystrici?
Zakrúžkujte známku, hodnotenie ako v škole – 1 až 5


a. Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov)
 1 výborne 2 uspokojivo 3 menej uspokojivo 4 málo uspokojivo, ale dostatočne 5 nedostatočne

b. Zariadenie opatrovateľskej služby
 1 výborne 2 uspokojivo 3 menej uspokojivo 4 málo uspokojivo, ale dostatočne 5 nedostatočne

c. Terénna opatrovateľská služba
 1 výborne 2 uspokojivo 3 menej uspokojivo 4 málo uspokojivo, ale dostatočne 5 nedostatočne

d. Prepravná služba - sociálny taxík
 1 výborne 2 uspokojivo 3 menej uspokojivo 4 málo uspokojivo, ale dostatočne 5 nedostatočne

e. Denné centrum pre seniorov - klub dôchodcov
 1 výborne 2 uspokojivo 3 menej uspokojivo 4 málo uspokojivo, ale dostatočne 5 nedostatočne


4. Aké sociálne služby podľa Vás v Záhorskej Bystrici chýbajú?
Vyberte prosím zo zoznamu:
 nocľaháreň útulok pre bezdomovcov denné centrum pre dospelých zariadenie núdzového bývania jedáleň práčovňa stredisko osobnej hygieny sociálna služba na podporu rodiny s deťmi iné

Iné ...


5. Prípadné ďalšie postrehy, hodnotenie, návrhy na zlepšenie a pod., týkajúce sa sociálnych služieb v Záhorskej Bystrici


captcha

marec 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« feb   apr »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook