Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Oznam k voľbám – NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA

volby1

V súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 16. marca 2019, mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica zriadila námietkovú kanceláriu.

V námietkovej kancelárii má volič možnosť:

– požiadať o vydanie hlasovacieho lístka

– overiť si, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a  

   požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv,

– požiadať o prenosnú volebnú schránku.

  O prenosnú volebnú schránku možno taktiež požiadať : – telefonicky na tel. 0901 795 498,

  e-mailom : krajcirova@zahorskabystrica.sk

Námietková kancelária sa nachádza v budove miestneho úradu na Námestí Rodiny 1, kancelária č. 3 a bude otvorená v úradných hodinách v pracovných dňoch od 11.2. 2019.

Hlasovacie preukazy na voľby prezidenta Slovenskej republiky sa vydávajú od 11.2.2019 na Miestnom úrade Bratislava – Záhorská Bystrica, v kancelárii č.3.

Poučenie pre voliča

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacie preukazu:

  1. Osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, v úradných hodinách, t. z. 15.3.2019 (piatok).
  2. Písomne, tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacie preukazu bola doručená mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t . z. 22.2.2019 (piatok).
  3. Svojím splnomocnencom, najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, t. z. 15.3.2019 (piatok).
  4. Elektronicky, najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t. z. 22.2.2019 (piatok), webová stránka mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica je: kubikova@zahorskabystrica.sk.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať:

  1. Meno, priezvisko, rodné číslo, ak ide o cudzinca dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, štátnu príslušnosť a trvalý pobyt – názov ulice, orientačné číslo, názov obce.
  2. Korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica doručí hlasovací preukaz, ak ju žiadateľ neuvedie, mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica zašle hlasovací preukaz na adresu trvalého pobytu voliča.
  3. Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, v žiadosti musí uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

                                                                                                    Ing. Jozef Krúpa

starosta

                                                                                   

máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook