Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Oznam – Oprava cesty

prace_na_ceste

Z Magistrátu hl. mesta SR BA sme obdržali nasledovnú informáciu:

V sobotu od 12.05.2018 sa predpokladá zahájenie opravy komunikácie Lamačská cesta v úseku od križovatky s ul. Janka Alexyho a Hodonínska cesta až po okružnú križovatku OK5 v ôsmich etapách.

V rámci opravy budú zvislým dopravným značením vyznačené obchádzkové trasy po ul. Rajtákova, Segnáre, Pod Zečákom, Pod násypom a Most V. Matrku.

Žiadame obyvateľov, aby si autá ktoré parkujú na obchádzkových komunikáciách zaparkovali na vlastnom pozemku prípadne na uliciach mimo obchádzkových trás.

Pokiaľ obdržíme ďalšie podrobnejšie informácie budú zverejnené na webovej stránke a fb stránke MČ BA- Lamač.

V prvej a druhej etape sa zjednosmerní ulica od križovatky Janka Alexyho po križovatku Pod Násypom.  Rieši to výkres č.1 a č.2. Po poloviciach komunikácie sa bude pracovať. Najprv v pravej polovičke smerom  na Lamač  a následne v ľavej polovičke. Vo výkrese č.2a je navrhnutá obchádzková trasa pre vozidlá smerujúcich do Centra. Obchádzka ide po uliciach Pod Násypom, Segnáre, Pod Zečákom až do križovatky  s Harmincovou ulicou. Jedná sa o obchádzku z Lamača smerom do mesta.

V tretej a štvrtej etape sa jednosmerní ulica od križovatky Pod Násypom po Vrančovičovu ulicu .  Rieši to výkres č.3 a č.4. Po poloviciach komunikácie sa bude pracovať. Najprv v pravej polovičke smerom  na Lamač  a následne v ľavej polovičke. Vo výkrese č.4a č4a-alternatíva a je navrhnutá obchádzková trasa pre vozidlá smerujúcich do centra. Obchádzka pre I.etapu, čo je uzavretie ľavej strany Hodonínskej cesty je po uliciach Vrančovičova, Rajtakova, Rozálska až do križovatky  s ulicou Pod Násypom. Rieši to výkres č.4a. Obchádzka pre II.etapu , čo je uzavretie pravej strany Hodonínskej cesty je po uliciach Vrančovičova, Rajtakova, Segnáre, Pod Zečákom až do križovatky s Harmincovou. Rieši to výkres č.4a – alternatíva.V tejto etape nie je možne prejsť cez ulicu Pod Násypom.

V piatej a šiestej etape sa jednosmerní ulica od križovatky s Vrančovičovou ulicou po ulicu Podháj  Rieši to výkres č.5 a č.6. Po poloviciach komunikácie sa bude pracovať. Najprv v pravej polovičke smerom  na Lamač  a následne v ľavej polovičke. Vo výkrese č.5 a je navrhnutá obchádzková trasa pre vozidlá smerujúcich do centra. Obchádzka ide po uliciach Podháj, Cesta na Klanec a Vrančovičova  až do križovatky  s ulicou Vrančovičovou.

V siedmej a ôsmej etape sa jednosmerní ulica od ulice Podháj po okružnú križovatku . Rieši to výkres č.7 a č.8. Po poloviciach komunikácie sa bude pracovať. Najprv v pravej polovičke smerom  na Okružnú križovatku OK5  a následne v ľavej polovičke. Vo výkrese č.8a a je navrhnutá obchádzková trasa pre vozidlá smerujúcich do centra a Lamača. Obchádzka ide po ceste II/505 smerom do Dúbravky, cez Dúbravku po Agátovej, Saratovskej a M. Schneidera Trnavského až do križovatky  s ulicou Harmincovou. Následne po Lamačskej  ulici môžu pokračovať do centra. Platí len pre vozidlá s výškou nižšou ako 2,5m, keďže na Agátovej ulici je podjazd s výškovým obmedzením. Vozidlá vyššie ako 2,5m použijú ako obchádzkovú trasu diaľnicu D2 od križovatky Lamač.

prace_na_ceste

január 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« dec   feb »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook