Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na mimoriadne MZ dňa 13.4.2015

umz

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m  mimoriadne  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

13.apríla 2015  o 08.30 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

1. Návrh VZN MČ BA – ZB č. 1_2015 – závazná časť územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 1_2014 Územného plánu zóny Bratislava – ZB Krče, Sektory A,C

2. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch parc. č. 1138_2 a 1138_14, k. ú. Záhorská Bystrica v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. pre stavbu Obytný súbor Vlkovka

Súvisiace dokumenty:

k bodu č. 1 – Návrh VZN MČ BA – ZB č. 1_2015 – závazná časť územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 1_2014 Územného plánu zóny Bratislava – ZB Krče, Sektory A,C

k bodu č. 2 – Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch parc. č. 1138_2 a 1138_14, k. ú. Záhorská Bystrica v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. pre stavbu Obytný súbor VlkovkaNávrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien , Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien , Upr.buduca zmluva_vecne_bremeno+prevzatie záväzku_výlučný vlastník-v141001

máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook