Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 16.11.2015

umz

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

16. novembra 2015  o 8.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

  1. Návrh na vykonanie kontroly hospodárnosti pri nakladaní s majetkom obce kontrolou mzdových výdavkov a finančných operácií obce na Oddelení ekonomiky a mzdovom úseku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladajú poslanci: Mgr. Besedič, p. Sajan, p. Fatyka, MUDr. Cingelová, PhD., Ing. Janata
  2. Návrh na vykonanie kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri obstaraní služieb a tovarov a pri uzatvorení Zmluvy o spolupráci č. 2/2015 uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica a Todos Bratislava s.r.o. – predkladajú poslanci: Ing. Bošňák, Ing. Janata, p. Kristl, p. Liďáková, Ing. Weinštuk

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 16.11.2015

k bodu č. 1 – Návrh na vykonanie kontroly hospodárnosti

k bodu č. 2 – Návrh na vykonanie kontroly zákonnosti

máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook