Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na mimoriadne MZ dňa 29.9.2015

umz

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m  mimoriadne  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

29. septembra 2015  o 14.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

  1. Návrh na schválenie zmeny a doplnenia Všeobecne záväzného nariadenia č.12/2014 o dani z nehnuteľnosti s predpokladanou účinnosťou dňom 1.1.2016 – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 29.9.2015

k bodu č. 1 – Návrh na schválenie zmeny VZN 12-2015

marec 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« feb   apr »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook