Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 16.9.2015

umz

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

16. septembra 2015  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

1. Kontrola správnosti a formulácie uznesení a kontrola ich plnení z rokovania miestneho zatupiteľstva – predkladá Ing. Jozef Krúpa

2. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5, za 1. polrok 2015 – predkladá PaedDr. Zuzana Kaliariková

3. Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB ZB za 1. polrok 2015 – predkladá Ing. Jozef Krúpa

4. Návrh na 2. zmenu rozpočtu MČB ZB 2015 – predkladá Ing. Jozef Krúpa

5. Návrh na schválenie dodatku č. 3 k VZN 1/2010 zo dňa 15.6.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci v MČB ZB podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení – predkladá Ing. Jozef Krúpa

6. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 16.9.2015

k bodu č. 1 – Kontrola správnosti a formulácie uznesení

k bodu č. 2 – Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ za 1. polrok 2015

k bodu č. 3 – Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2015

k bodu č. 4 – Návrh na 2. zmenu rozpočtu

k bodu č. 5 – Návrh na schválenie dodatku č. 3 k VZN 1_2010

 

august 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« júl   sep »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook