Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 28.4.2017

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

28. apríla 2017  o 8.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

  1. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 
  2. Návrh na zvýšenie úverového rámca Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 
  3. Návrh na schválenie Úverovej zmluvy na poskytnutie úveru Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
  4. Informácia o zdrojoch financovania výstavby Viacúčelovej športovej haly v rokoch 2017 – 2018 – predkladá starosta Ing. Krúpa 
  5. Návrh na prerokovanie žiadosti  OZ TTC  – Záhorská Bystrica na prenájom veľkej sály Spoločenského domu – predkladá starosta Ing. Krúpa
  6. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 9.5.2008,  pre žiadateľa spoločnosť EKOCENTRUM – predkladá starosta Ing. Krúpa 
  7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o určení obvodu Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5 zriadenej mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica a zrušenie Dohody o určení školského obvodu s obcou Marianka – predkladá starosta Ing. Krúpa

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 28.4.2017

k bodu č. 1 – Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu 2017 , 1.1. Príjem 2017 3. zmena , 1.2. RV 2017 – 3. zmena , 1.3. Výdaje 2017 3. zmena

k bodu č. 2 – Návrh na zvýšenie úverového rámca

k bodu č. 3 – Návrh na schválenie úverovej zmluvy , 3.1. Úverová zmluva , 3.2. Splátkový kalendár

k bodu č. 4 – Infomácia o zdrojoch financovania VSH

k bodu č. 5 – Návrh na prer. žiadosti OZ TTC , 5.1. TTC opätovná žiadosť o prenájom sály KD ZB 25042017

k bodu č. 6 – Návrh na schvál. Dodatku č. 4 – Ekocentrum

k bodu č. 7 – Návrh na schvál. VZN č. 2-2017 , 7.1. Návrh VZN MC BA-ZB o zrušení spoloč.škols.obvodu

 

jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook