Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 29.5.2017

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

29. mája 2017  o 16.30 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

 

P r o g r a m :

  1. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
  2. Informácia o predčasnom ukončení nájmu nebytového priestoru spoločnosti Slovenská sporiteľňa a.s. v budove Zdravotného strediska, Gbelská ul. a návrh na schválenie nájomnej zmluvy na zachovanie umiestneného bankomatového prístroja vo vstupnej vestibule nebytového priestoru – predkladá starosta Ing. Krúpa
  3. Návrh na schválenie  Zmluvy o  nájme  nebytového  priestoru na  Gbelskej  ulici zapísaného na LV 2059 pod súp. č. 7426 pre spoločnosť IMUNO&ALERGOmed, s.r.o., ako prípad hodný osobitého zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa

 

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 29.5.2017

k bodu č. 1 – Návrh na 4. zmenu rozpočtu

k bodu č. 2 – Nájom Slovenská sporiteľňa

k bodu č. 3 – Nájom n.p. IMUNO

 

jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook