Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 4.12.2018

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

4. decembra 2018  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

 

P r o g r a m :

Slávnostná časť

  1. Otvorenie zasadnutia

a) návrh na schválenie zapisovateľov zápisníc z rokovaní miestneho zastupiteľstva a overovateľov zápisnice

b) informácia o výsledkoch volieb do samosprávnych orgánov v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, konaných dňa 10.11.2018

c) zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a odovzdanie osvedčenia o zvolení

d) zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a odovzdávanie osvedčenia o zvolení

e) príhovor starostu

Pracovná časť

  1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
  2. Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
  3. Informácia o poverení na funkciu zástupcu starostu mestskej časti
  4. Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení
  5. Návrh na schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine
  6. Návrh na určenie platu starostu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
  7. Záver

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ dňa 4.12.2018

k bodu č. 1 – Slávnostná časť

k bodu č. 2 – Schválenie programu

k bodu č. 3 – Zriadenie komisií

k bodu č. 4 – Zástupca starostu

k bodu č. 5 – Poslanci – zasadnutia

k bodu č. 6 – Poslanci – sobášenie

k bodu č. 7 – Určenie platu starostu

 

august 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« júl   sep »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook