Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pripomienky k parkovacej politike

parkovanie

V súvislosti s novou parkovacou politikou v Bratislave, prikladáme informáciu o možnosti zasielania pripomienok do 31.5.2019 priamo emailom, cez elektronický formulár alebo písomne.

1./ cez elektronický formulár na pripomienkovanie VZN na adrese https://www.bratislava.sk/sk/bratislava-potrebuje-ferove-parkovanie  2./elektronickou poštou na adrese parkovanie@bratislava.sk  

3./ písomne na adrese: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie mestskej mobility, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 4. alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na magistráte, na oddelení (uviesť organizačný útvar magistrátu, ktorý zabezpečuje spracovanie návrhu nariadenia).  Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Vaše pripomienky vyhodnotia odborní pracovníci hlavného mesta. 

jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook