Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou – Európsky fond regionálneho rozvoja – Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou

irop

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou – Európsky fond regionálneho rozvoja

eufondy

irop

 

 

 

 

 

 

Názov projektu:  Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou

Miesto realizácie: Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, MČ Bratislava – Záhorská Bystrica

Doba realizácie: 05/2018 – 08/2019

Krátky opis projektu 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v MČ Bratislava – Záhorská Bystrica zabezpečením kvalitného predprimárneho vzdelávania detí vo vekovej skupine 3-5 rokov.

Hlavnými aktivitami projektu sú nadstavba existujúcej budovy MŠ na Hargašovej ulici, stavebno-technické úpravy objektu a obstaranie interiérového vybavenia tried, spoločných priestorov a vonkajšieho detského ihriska.

Implementáciou projektu sa zvýši kapacita infraštruktúry MŠ o dve nové triedy spolu pre 48 detí na celodenný pobyt, čím dôjde k lepšiemu uspokojeniu potrieb detí v oblasti predškolskej výchovy a tiež rodičov žiadajúcich o umiestnenie detí v MŠ. Okrem nových tried budú vybudované a modernizované spoločné priestory v objekte MŠ, ako hygienické a sociálne zariadenia, jedáleň na výdaj stravy, nové schodisko, knižnica a ďalšie. Podlahová plocha po realizácii nadstavby a prestavby budovy MŠ vzrastie z 1 132 m2 na 1739,1 m2. Nadstavbou a prestavbou priestorov sa tiež významne zlepší energetická efektívnosť celej budovy a jej estetický vzhľad.

Významnou zmenou v rámci modernizácie priestorov MŠ bude vybudovanie bezbariérového prístupu, ktorý spolu ďalšími prvkami inkluzívneho vzdelávania zlepšia podmienky pre integráciu detí so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Projekt by nebolo možné zrealizovať bez významnej finančnej podpory z EÚ, ktorá je predpokladaná v sume 652 267 EUR. Projekt prispieva k cieľu prioritnej osi 2 IROP „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“ a k investičnej priorite 2.2. „Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy“.

jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook