Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Mestská časť už dlhšiu dobu rieši problematiku znečisťovania verejných priestranstiev ako odpadkami, tak aj výkalmi od psov.

pes smetiak

Mestská časť (ďalej len ,,MČ”) pravidelne upozorňujeme majiteľov nehnuteľností  a stavenísk na dodržiavaní čistoty a poriadku. Pravidelne žiadame hliadku mestskej polície na kontrolovanie dodržiavania platného VZN mestskej časti č. 5/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku v MČ.

Jedným z hlavných problémov, s ktorými sa stretávame je nedostatok služieb pracovníkov mestskej polície, čo neustále kritizuje aj starosta Jozef Krúpa. Mestská polícia v kompetencii hlavného mesta a hliadky majú prideľované prevažne v Starom meste čo spôsobuje, že okrajové mestské časti sú podimenzované. Našou snahou je pravideľné hliadkovanie MP na našom území, k čomu sa snažíme vytvoriť aj priaznivé podmienky napr. príspevkami na PHM, zriadením policajnej stanice….. 

Problém znečisťovania priestranstiev výkalmi od psov upravuje zákon č. 282/2002 Zb. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  a to nasledovne: ,,Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť.“ Neodstránenie psieho výkaly môže byť sankcionované v zmysle zákona č. 282/2002 Zb. vo výške 65,-€.

,,Obec v zmysle zákona má povinnosť umiestniť kôš na zhromažďovanie výkalov  na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený”. Keďže na území MČ nemáme vyhradenie priestranstvo povoľujúce voľný pohyb psa nemáme povinnosť takýto typ koša zakúpiť. Psí výkal je v  katalógu odpadov zaradený ako ostatný odpad a preto ho možno odhadzovať do košov určených na obyčajný  komunálny odpad. Pre lepšiu identifikáciu košov na komunálny odpad zabezpečíme extra nálepky, ktoré sa odpadkový kôš umiestnime.

Problém s umiestňovaním košov na komunálny odpad vieme vyriešiť len na pozemkoch patriacich MČ. Z hľadiska zákona č.369/1990  o obecnom zriadení nemôžeme investovať finančné prostriedky do majetku, ktorý nám nepatrí. Ak sa jedná o pozemky, ktorých vlastník je súkromná osoba, ale developerská spoločnosť je na rozhodnutí  vlastníka, či koše osadí, alebo nie.

Pokiaľ ide o umiestnenie smetných košov v lokalite Pod Vŕškami momentálne prebiehajú rokovanie so spoločnosťou Pod Vŕškami a.s., kde developerskú spoločnosť žiadame ako vlastníkov pozemkov o umiestnenie košov na komunálny odpad. Tieto koše budú zároveň slúžiť aj na odpad zanechávaný psami. S termínom do 30.5.2018 máme prisľúbené umiestnenie dostatočného množstva košov v spomínanej lokalite.

Dúfame, že to pomôže aspoň čiastočne vyriešiť situáciu, ktorý vzniká so znečisťovaním MČ.

marec 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« feb   apr »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook