Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020

skola_sova_v

OZNÁMENIE

o povinnom zápise detí do prvého ročníka základnej školy

na školský rok 2019/2020 

Zápis detí do  prvého ročníka základnej školy  na základe   Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 zo dňa 11.1.2016   

o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

sa uskutoční

v PIATOK   5. apríla 2019 od 15.00 hod. do 18.00 hod.  a

v SOBOTU  6. apríla 2019 od   8.00 hod. do 12.00 hod        

v Základnej škole s materskou školou, Hargašova 5 v Bratislave – Záhorskej Bystrici.

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8.2019 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky  o jeden rok.

V uvedené dni môžu dostať v škole informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka,  ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.

Pri zápise základná škola vyžaduje osobné údaje:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť

štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

  • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov, ich číslo telefónu, mailovú adresu. 

Bližšie informácie podá záujemcom Základná škola v Záhorskej Bystrici, tel. 65956115 alebo sú na web stránke www.zshargaba.edu.sk

Zákonný zástupca dieťaťa  je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, porušenie zákonnej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa  § 37 zákona č. 596/2003 Z.z.

ZŠ zápis do 1.ročníka 2019/2020

jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook